Αποτελέσματα αναζήτησης

EΤΑΙΡΕΙΑ με ναυτιλιακές αντιπροσωπείες ζητεί Ναυπηγό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με γνώσεις Η/Υ, άριστα αγγλικά και με εμπειρία σε πωλήσεις προς ναυτιλιακές... Από...
20.06.2012 12:14
Τίτλος Θέσης: Μηχανολόγος Μηχανικός Περιοχή Εργασίας... Περιγραφή Θέσης Ζητείται Ναυπηγός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός με γνώσεις Η/Υ, άριστα αγγλικά και με... Από...
20.06.2012 12:13
EΤΑΙΡΕΙΑ με ναυτιλιακές αντιπροσωπείες ζητεί Ναυπηγό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με γνώσεις Η/Υ, άριστα αγγλικά και με εμπειρία σε πωλήσεις προς ναυτιλιακές... Από...
20.06.2012 12:131 2 3