Μηχανικός παραγωγής

 


Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΟΣ μηχανουργείου με γνώσεις στο σχεδιασμό 3D αντικειμένων με πρόγραμμα Pro Engineer, στο χειρισμό μηχανής 3 αξόνων CNC με πρόγραμμα Pro Engineer, γνώσεις κατεργασίας σε συμβατικό μηχανουργείο (τόρνος - φρέζα), γνώση από χυτοπρεσαριστά καλούπια θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν, e-mail: info@convexdesign.gr, fax 210/5558922

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΙ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ