Χειριστής/Συντηρητής (ref. 8069)

 


Details: Η Johnson & Johnson Hellas, ενδιαφέρεται να προσλάβει στο Εργοστάσιο της Μάνδρας, Χειριστή Παραγωγής - Συντηρητή. Τα βασικά απαιτούμενα προσόντα εί...

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΙ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ